فروش ویژه بیشتر ...

کلزا

(سایز: سایز:ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۴۲,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

بلدرچین تخم گذار(مولد)

سایز: ریز - درجه:خیلی خوب
۲۳,۵۰۰

پرسی تخم گذار دانه گستر

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: درجه:عالی)
۱۸,۰۰۰

**مخلوط اعلای کبوتری ** درجه 1 /مناسب برای تمام فصول سال

(سایز: سایز :متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه: اعلا)
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰

هلر-سنگینگ

(سایز: سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه: خوب)
۳۳,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

***الم ایرانی (ارزن)***

(سایز: سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:خوب)
۲۶,۰۰۰ ۲۰,۵۰۰

خوراک عروس هلندی

(سایز: سایز :متوسط) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت: عالی)
۵۰,۰۰۰

مخلوط گرم قناری

(سایز: سایز :مخلوطی از دانه ها ) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۸۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

مخلوط گرم کبوتری 2

(سایز: سایز :مخاوطی از دانه ها) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۲۱,۰۰۰

بلدرچین تخم گذار(مولد)

سایز: ریز - درجه:خیلی خوب
۲۳,۵۰۰

گندم بش اعلا

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت : عالی)
۱۷,۰۰۰

کتان اردبیلی اعلاء

(میزان مرغوبیت: عالی)
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰

تخم جارو

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت: خیلی خوب)
۳۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰

تخمک ریز مشکی - بومی

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی ایرانی)
۵۵,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰

پرسی معمولی درشت (دریادشت)

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۱۵,۰۰۰ ۱۱,۸۰۰

تخم خار زرد

(میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۶۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰