فروش ویژه بیشتر ...

تخمک ریز مشکی - بومی

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی ایرانی)
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

ذرت لپه((ذرت خرد شده)

(سایز: سایز:نصف دانه ذرت) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۱۵,۵۰۰ ۱۴,۲۰۰

غذای سهره - متوسط

(سایز: سایز متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰

هلر-سنگینگ

(سایز: سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه: خوب)
۳۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

پرسی معمولی متوسط

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۰۰۰

*پرسی استارتر دانه گستر*

(سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: عالی)
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۵۰۰

غذای سهره - ریز

(سایز: سایز ریز) - (میزان مرغوبیت: درجه عالی)
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰

بلدرچین تخم گذار(مولد)

سایز: ریز - درجه:خیلی خوب
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

تخم شلغم

(میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۸۵,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰

گندم بش اعلا

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت : عالی)
۱۵,۲۰۰ ۱۴,۰۰۰

منداب

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه: خیلی خوب)
۴۲,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰

تخم خار زرد

(میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۶۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰

***ارزن ریز زرد***

(سایز: ریز ) - (میزان مرغوبیت: خوب -بوجاری شده)
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰

کلزا

(سایز: سایز:ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۴۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰

ذرت سفید

سایز:متوسط - درجه:خیلی خوب
۶۵,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰

پرسی کرامبل - دریادشت مخصوص ورود تا 10روزگی جوجه

(سایز: ریز(پودر)) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:خیلی خوب)
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۶۰۰