فروش ویژه بیشتر ...

خسدونه باز ایرانی

درجه: خیلی خوب
۷۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰

دانه سیاه غیر بومی

درجه خوب
۱۱۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰

خوراک عروس هلندی

(سایز: سایز :متوسط) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت: عالی)
۵۵,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰

الم غیر بومی

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: درجه: خیلی خوب)
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰

ارزن ریز سفید

(سایز: سایز دانه:ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت: خیلی خوب)
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰

کلزا

(سایز: سایز:ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰

تخمک چینی درشت

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:خیلی خوب)
۹۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰

تخمک قرمز

درجه خوب
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

کاسنی

سایز معمولی - درجه عالی
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰

کتان اردبیلی

(سایز: سایز ریز) - (میزان مرغوبیت: درجه خیلی خوب)
۸۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰

خوراک عروس هلندی

(سایز: سایز :متوسط) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت: عالی)
۵۵,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰

خسدونه باز ایرانی

درجه: خیلی خوب
۷۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰

پرسی تخم گذار دانه گستر

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: درجه:عالی)
۲۰,۰۰۰ ۱۶,۶۰۰

ذرت سالم برزیلی

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۱۵,۵۰۰ ۱۴,۰۰۰

کتان اردبیلی اعلاء

(میزان مرغوبیت: عالی)
۹۰,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰

گندم بش اعلا

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت : عالی)
۱۶,۰۰۰ ۱۳,۷۰۰