فروش ویژه بیشتر ...

جوبومی

(سایز: سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۹,۵۰۰ ۹,۰۰۰

مخلوط گرم قناری

(سایز: سایز :مخلوطی از دانه ها ) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۴۵,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰

پرسی تخم گذار دریادشت

سایز:متوسط - میزان مرغوبیت:خیلی خوب
۱۱,۵۰۰ ۱,۰۳۰

بوقلمون6 ماه-دانه گستر

سایز محصول:متوسط - میزان مرغوبیت :عالی
۱۱,۲۰۰ ۱۰,۵۰۰

پرسی کبوتری دانه گستر خوراک ویژه کبوتر

سایز دانه:ریز - میزان مرغوبیت:عالی
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰

کسن(گاودانه)

سایز: ریز - میزان مرغوبیت:خوب
۲۸,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰

ارزن ریز سفید

سایز دانه:ریز - میزان مرغوبیت: خیلی خوب
۱۹,۵۰۰ ۱۷,۰۰۰

بلدرچین تخم گذار(مولد)

سایز: ریز - درجه:خیلی خوب
۱۱,۵۰۰ ۱۱,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

ارزن ریز سفید

سایز دانه:ریز - میزان مرغوبیت: خیلی خوب
۱۹,۵۰۰ ۱۷,۰۰۰

تخمک چینی درشت

سایز:درشت - میزان مرغوبیت:خیلی خوب
۸۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰

خسدونه باز ایرانی

درجه: خیلی خوب
۶۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰

ذرت سفید

سایز:متوسط - درجه:خیلی خوب
۴۳,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰

گندم ابی پاک شده

سایز:متوسط - درجه: خیلی خوب
۸,۳۰۰ ۷,۸۰۰

کلزا

(سایز: سایز:ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۲۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰

جوبومی

(سایز: سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۹,۵۰۰ ۹,۰۰۰

مخلوط گرم قناری

(سایز: سایز :مخلوطی از دانه ها ) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۴۵,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰