فروش ویژه بیشتر ...

تخمک قرمز

درجه خوب
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

کلزا

سایز:ریز - میزان مرغوبیت:عالی
۲۵,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰

هلر-سنگینگ

سایز: متوسط - درجه: خوب
۱۷,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰

تخم شلغم

درجه خوب
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰

خوراک عروس هلندی

سایز :متوسط - میزان مرغوبیت: عالی
۳۲,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

جو پوست کنده

سایز:متوسط - درجه:خیلی خوب
۱۲,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰

زاج سفید

طبع:گرم کاربردی ،مخلوط با اسفند
۱۲,۰۰۰ ۸,۰۰۰

مخلوط خنک قناری (مخلوط اعلا )

سایز :مخاوطی از دانه ها - میزان مرغوبیت:عالی
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

تخم شلغم

درجه خوب
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰

ارزن ریز سفید

سایز دانه:ریز - میزان مرغوبیت: خیلی خوب
۱۳,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰

خوراک عروس هلندی

سایز :متوسط - میزان مرغوبیت: عالی
۳۲,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

تخم کلم

سایز دانه:ریز - درجه: خیلی خوب
۳۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰

تخمک ریز مشکی - بومی

سایز:متوسط - میزان مرغوبیت:عالی ایرانی
۲۲,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰

خسدونه بسته بومی (گاودانه)

سایز:متوسط - درجه:خیلی خوب
۲۶,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰

پرسی کبوتری دانه گستر خوراک ویژه کبوتر

سایز دانه:ریز - میزان مرغوبیت:عالی
۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰

پرسی تخم گذار دریادشت

سایز:متوسط - میزان مرغوبیت:خیلی خوب
۹,۵۰۰ ۸,۰۰۰

تخمه سفید ایرانی

درجه خوب
۲۸,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰

نخود فرنگی

متوسط - خوب
۳۸,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰