فروش ویژه بیشتر ...

*پرسی استارتر دانه گستر*

(سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: عالی)
۲۳,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰

غذای سهره - ریز

(سایز: سایز ریز) - (میزان مرغوبیت: درجه عالی)
۱۴۲,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰

پرسی معمولی درشت (دریادشت)

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰

تخمک قرمز

درجه خوب
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰

نخود فرنگی

متوسط - خوب
۳۶,۰۰۰

تخم خرفه یا پرپین

(سایز: سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت : عالی)
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰

کاسنی

سایز معمولی - درجه عالی
۱۲۰,۰۰۰

تخم شلغم

(میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

کسن(گاودانه)

(سایز: سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:خوب)
۳۱,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰

پرسی معمولی متوسط

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۱۳,۰۰۰ ۹,۰۰۰

مخلوط گرم قناری

(سایز: سایز :مخلوطی از دانه ها ) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۸۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰

تخمک چینی درشت

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:خیلی خوب)
۱۴۲,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰

***ارزن ریز زرد***

(سایز: ریز ) - (میزان مرغوبیت: خوب -بوجاری شده)
۶۰,۰۰۰

غذای سهره - ریز

(سایز: سایز ریز) - (میزان مرغوبیت: درجه عالی)
۱۴۲,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰

پرسی کبوتری دانه گستر خوراک ویژه کبوتر

(سایز: سایز دانه:ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۲۲,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰

مخلوط خنک قناری (مخلوط اعلا )

(سایز: سایز :مخاوطی از دانه ها) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۱۲۷,۰۰۰