فروش ویژه بیشتر ...

تخم خرفه یا پرپین

(سایز: سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت : عالی)
۱۷۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰

جوبومی

(سایز: سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۹,۵۰۰ ۹,۰۰۰

پرسی کرامبل دانه گستر

سایز: ریز - میزان مرغوبیت:عالی
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰

بلدرچین گوشتی

درجه:خیلی خوب
۱۲,۰۰۰

پرسی میان دان دریا دشت - از 22تا35 روزگی

درشت - میزان مرغوبیت:عالی
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰

پرسی کبوتری دانه گستر خوراک ویژه کبوتر

سایز دانه:ریز - میزان مرغوبیت:عالی
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰

پرسی کرامبل - دریادشت مخصوص ورود تا 10روزگی جوجه

ریز(پودر) - میزان مرغوبیت:خیلی خوب
۱۱,۰۰۰

تخم خار زرد

(میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۶۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

دانه سیاه غیر بومی

درجه خوب
۱۱۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰

تخمک چینی درشت

سایز:درشت - میزان مرغوبیت:خیلی خوب
۸۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰

عدس بومی (ریز)

سایز ریز - درجه خوب
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰

کاسنی

سایز معمولی - درجه عالی
۸۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰

تخمک قرمز

درجه خوب
۶۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰

بوقلمون6 ماه-دانه گستر

سایز محصول:متوسط - میزان مرغوبیت :عالی
۱۱,۲۰۰ ۱۰,۵۰۰

اسپند

طبع:گرم
۳۰,۰۰۰

پرسی کبوتری دانه گستر خوراک ویژه کبوتر

سایز دانه:ریز - میزان مرغوبیت:عالی
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰