فروش ویژه بیشتر ...

پرسی کرامبل - دریادشت مخصوص ورود تا 10روزگی جوجه

ریز(پودر) - میزان مرغوبیت:خیلی خوب
۹,۳۰۰ ۸,۸۰۰

پرسی تخم گذار دریادشت

سایز:متوسط - میزان مرغوبیت:خیلی خوب
۹,۵۰۰ ۸,۰۰۰

بلدرچین گوشتی

درجه:خیلی خوب
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰

تخم کلم

سایز دانه:ریز - درجه: خیلی خوب
۳۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰

کسن(گاودانه)

سایز: ریز - میزان مرغوبیت:خوب
۱۷,۵۰۰ ۱۵,۵۰۰

گندم ابی پاک شده

سایز:متوسط - درجه: خیلی خوب
۶,۵۰۰ ۶,۰۰۰

بوقلمون6 ماه-دانه گستر

سایز محصول:متوسط - میزان مرغوبیت :عالی
۱۱,۰۰۰ ۸,۵۰۰

تخم تربچه

سایز: ریز - درجه: خیلی خوب
۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

دانه سیاه غیر بومی

درجه خوب
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰

زاج سفید

طبع:گرم کاربردی ،مخلوط با اسفند
۱۲,۰۰۰ ۸,۰۰۰

کاهو(سفید )

سایز ریز - درجه خیلی خوب
۹۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰

کسن(گاودانه)

سایز: ریز - میزان مرغوبیت:خوب
۱۷,۵۰۰ ۱۵,۵۰۰

الم غیر بومی

سایز:درشت - درجه: خیلی خوب
۱۳,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰

پرسی تخم گذار دریادشت

سایز:متوسط - میزان مرغوبیت:خیلی خوب
۹,۵۰۰ ۸,۰۰۰

پرسی معمولی ریز

سایز: ریز - درجه:خیلی خوب
۶,۵۰۰ ۵,۰۰۰