فروش ویژه بیشتر ...

پرسی معمولی متوسط

سایز:متوسط - درجه خوب
۵,۵۰۰ ۴,۲۰۰

کلزا

سایز:ریز - میزان مرغوبیت:عالی
۲۵,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰

تخمک قرمز

درجه خوب
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰

مخلوط خنک قناری (مخلوط اعلا )

سایز :مخاوطی از دانه ها - میزان مرغوبیت:عالی
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰

بلدرچین گوشتی

درجه:خیلی خوب
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰

کتان غیر بومی (کانادایی)

درجه خیلی خوب
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰

پودر ذرت

سایز: ریز - میزان مرغوبیت:عالی
۵,۲۰۰ ۵,۰۰۰

مخلوط گرم قناری

سایز :مخلوطی از دانه ها - درجه خوب
۲۵,۰۰۰

قره ماش

سایز:متوسط - درجه: خیلی خوب
۲۲,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

کسن(گاودانه)

سایز: ریز - میزان مرغوبیت:خوب
۱۷,۵۰۰ ۱۵,۵۰۰

کلزا

سایز:ریز - میزان مرغوبیت:عالی
۲۵,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰

پرسی استارتر دانه گستر

ریز - عالی
۱۲,۰۰۰ ۹,۵۰۰

قره ماش

سایز:متوسط - درجه: خیلی خوب
۲۲,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰

هلر-سنگینگ

سایز: متوسط - درجه: خوب
۱۷,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰

بلدرچین تخم گذار(مولد)

سایز: ریز - درجه:خیلی خوب
۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰

عدس بومی (ریز)

سایز ریز - درجه خوب
۲۸,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰

پرسی کبوتری دانه گستر خوراک ویژه کبوتر

سایز دانه:ریز - میزان مرغوبیت:عالی
۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰