فروش ویژه بیشتر ...

مخلوط گرم کبوتری 2

(سایز: سایز :مخاوطی از دانه ها) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۲۴,۰۰۰

غذای سهره - متوسط

(سایز: سایز متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰

پرسی معمولی متوسط

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۱۳,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰

پرسی کرامبل دانه گستر

(سایز: سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۲۲,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰

عدس بومی (ریز)

سایز ریز - درجه خوب
۴۲,۰۰۰

مخلوط گرم قناری

(سایز: سایز :مخلوطی از دانه ها ) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۸۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰

تخمک ریز مشکی - بومی

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی ایرانی)
۵۵,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰

بلدرچین تخم گذار(مولد)

سایز: ریز - درجه:خیلی خوب
۲۴,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

ذرت لپه((ذرت خرد شده)

(سایز: سایز:نصف دانه ذرت) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۱۶,۲۰۰ ۱۴,۲۰۰

کلزا

(سایز: سایز:ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۴۲,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

خوراک عروس هلندی

(سایز: سایز :متوسط) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت: عالی)
۵۵,۰۰۰

خسدونه باز ایرانی

درجه: خیلی خوب
۶۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

جو پوست کنده

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۲۵,۰۰۰

تخمک چینی درشت

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:خیلی خوب)
۱۳۵,۰۰۰

تخمک قرمز

درجه خوب
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰

تخم خار زرد

(میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۶۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰