فروش ویژه بیشتر ...

پرسی معمولی متوسط

سایز:متوسط - درجه خوب
۵,۵۰۰ ۴,۲۰۰

اسپند

طبع:گرم
۳۰,۰۰۰

کسن(گاودانه)

سایز: ریز - میزان مرغوبیت:خوب
۱۷,۵۰۰ ۱۵,۵۰۰

مخلوط گرم قناری

سایز :مخلوطی از دانه ها - درجه خوب
۲۵,۰۰۰

ذرت لپه((ذرت خرد شده)

سایز:نصف دانه ذرت - درجه خوب
۶,۷۰۰ ۵,۷۰۰

قره ماش

سایز:متوسط - درجه: خیلی خوب
۲۲,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰

تخمک چینی درشت

سایز:درشت - میزان مرغوبیت:خیلی خوب
۶۷,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰

خسدونه باز ایرانی

درجه: خیلی خوب
۳۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

زاج سفید

طبع:گرم کاربردی ،مخلوط با اسفند
۱۲,۰۰۰ ۸,۰۰۰

پرسی تخم گذار دانه گستر

سایز:درشت - درجه:عالی
۸,۳۰۰ ۶,۷۰۰

خسدونه بسته بومی (گاودانه)

سایز:متوسط - درجه:خیلی خوب
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰

پودر ذرت

سایز: ریز - میزان مرغوبیت:عالی
۶,۲۰۰ ۵,۵۰۰

پرسی معمولی متوسط

سایز:متوسط - درجه خوب
۵,۵۰۰ ۴,۲۰۰

پرسی کبوتری دانه گستر خوراک ویژه کبوتر

سایز دانه:ریز - میزان مرغوبیت:عالی
۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰

تخمه دور سفید ایرانی

درجه خوب
۲۳,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰

نخود فرنگی

متوسط - خوب
۳۸,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰