فروش ویژه بیشتر ...

پرسی تخم گذار دریادشت

سایز:متوسط - میزان مرغوبیت:خیلی خوب
۹,۵۰۰ ۸,۰۰۰

پرسی کرامبل دانه گستر

سایز: ریز - میزان مرغوبیت:عالی
۱۱,۰۰۰ ۸,۰۰۰

تخمک چینی درشت

سایز:درشت - میزان مرغوبیت:خیلی خوب
۶۷,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰

قره ماش

سایز:متوسط - درجه: خیلی خوب
۲۲,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰

ارزن ریز سفید

سایز دانه:ریز - میزان مرغوبیت: خیلی خوب
۱۳,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰

تخم شلغم

درجه خوب
۴۲,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

پرسی معمولی ریز

سایز: ریز - درجه:خیلی خوب
۶,۵۰۰ ۵,۵۰۰

جو پوست کنده

سایز:متوسط - درجه:خیلی خوب
۱۲,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

جوبومی

(سایز: سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۷,۲۰۰ ۷,۰۰۰

پرسی تخم گذار دریادشت

سایز:متوسط - میزان مرغوبیت:خیلی خوب
۹,۵۰۰ ۸,۰۰۰

دانه سیاه غیر بومی

درجه خوب
۹۰,۰۰۰

عدس بومی (ریز)

سایز ریز - درجه خوب
۳۲,۰۰۰

مخلوط گرم قناری

(سایز: سایز :مخلوطی از دانه ها ) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۳۳,۰۰۰

ذرت لپه((ذرت خرد شده)

سایز:نصف دانه ذرت - درجه خوب
۷,۵۰۰

پرسی کرامبل - دریادشت مخصوص ورود تا 10روزگی جوجه

ریز(پودر) - میزان مرغوبیت:خیلی خوب
۹,۳۰۰ ۸,۸۰۰

نخود فرنگی

متوسط - خوب
۳۸,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰