فروش ویژه بیشتر ...

پرسی کبوتری دانه گستر خوراک ویژه کبوتر

(سایز: سایز دانه:ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰

تخم خرفه یا پرپین

(سایز: سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت : عالی)
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰

تخم تربچه

(سایز: سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: درجه: خیلی خوب)
۹۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰

مخلوط گرم قناری

(سایز: سایز :مخلوطی از دانه ها ) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰

خسدونه بسته بومی (گاودانه)

سایز:متوسط - درجه:خیلی خوب
۴۳,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰

کتان اردبیلی اعلاء

(میزان مرغوبیت: عالی)
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰

تخمک ریز مشکی - بومی

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی ایرانی)
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

پرسی معمولی متوسط

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

اسپند نخودی/بسیار گرم و خشک

طبع:گرم
۵۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰

کلزا

(سایز: سایز:ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۴۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰

ارزن ریز سفید

(سایز: سایز دانه:ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت: خیلی خوب)
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰

دانه سیاه غیر بومی

درجه خوب
۱۱۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰

پرسی معمولی متوسط

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۱۳,۵۰۰ ۱۲,۰۰۰

مخلوط گرم قناری

(سایز: سایز :مخلوطی از دانه ها ) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰

پرسی کرامبل - دریادشت مخصوص ورود تا 10روزگی جوجه

(سایز: ریز(پودر)) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:خیلی خوب)
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۶۰۰

قره ماش

سایز:متوسط - درجه: خیلی خوب
۴۵,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰