فروش ویژه بیشتر ...

پرسی معمولی درشت (دریادشت)

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۱۵,۰۰۰ ۱۱,۸۰۰

غذای سهره - متوسط

(سایز: سایز متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰

تخم تربچه

(سایز: سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: درجه: خیلی خوب)
۱۰۲,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰

کاهو(سفید )

(سایز: سایز ریز) - (میزان مرغوبیت: درجه خیلی خوب)
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰

مخلوط گرم کبوتری 2

(سایز: سایز :مخاوطی از دانه ها) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۲۱,۰۰۰

پرسی معمولی متوسط

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۸۰۰

گندم بش اعلا

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت : عالی)
۱۷,۰۰۰

خسدونه باز ایرانی

درجه: خیلی خوب
۶۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

خسدونه باز ایرانی

درجه: خیلی خوب
۶۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

ذرت لپه((ذرت خرد شده)

(سایز: سایز:نصف دانه ذرت) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۱۶,۲۰۰ ۱۴,۰۰۰

جوبومی

(سایز: سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۱۳,۵۰۰

بلدرچین تخم گذار(مولد)

سایز: ریز - درجه:خیلی خوب
۲۳,۵۰۰

تخم جارو

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت: خیلی خوب)
۳۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰

ذرت سفید

سایز:متوسط - درجه:خیلی خوب
۳۸,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰

غذای سهره - ریز

(سایز: سایز ریز) - (میزان مرغوبیت: درجه عالی)
۱۴۲,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰

بوقلمون6 ماه-دانه گستر

سایز محصول:متوسط - میزان مرغوبیت :عالی
۲۱,۰۰۰