فروش ویژه بیشتر ...

تخم تربچه

(سایز: سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: درجه: خیلی خوب)
۸۵,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰

خسدونه بسته بومی (گاودانه)

سایز:متوسط - درجه:خیلی خوب
۵۴,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

کاسنی

سایز معمولی - درجه عالی
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰

قره ماش

سایز:متوسط - درجه: خیلی خوب
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰

غذای سهره - متوسط

(سایز: سایز متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰

تخم شلغم

(میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۷۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰

منداب

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه: خیلی خوب)
۴۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰

گندم ابی پاک شده

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه: خیلی خوب)
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

پرسی معمولی درشت (دریادشت)

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۱۵,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰

مخلوط خنک کبوتری

(سایز: سایز :مخلوطی از دانه ها) - (میزان مرغوبیت: مرغوبیت:عالی)
۲۲,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰

کسن(گاودانه)

(سایز: سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:خوب)
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰

دانه سیاه غیر بومی

درجه خوب
۱۱۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰

خسدونه بسته بومی (گاودانه)

سایز:متوسط - درجه:خیلی خوب
۵۴,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

تخم کلم

سایز دانه:ریز - درجه: خیلی خوب
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰

خرده جو

(سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۱۷,۵۰۰ ۱۵,۰۰۰

پرسی معمولی متوسط

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰