فروش ویژه بیشتر ...

پرسی تخم گذار دانه گستر

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: درجه:عالی)
۱۹,۰۰۰

قره ماش

سایز:متوسط - درجه: خیلی خوب
۳۸,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰

بذرک قهوه ای

(سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۵۰,۰۰۰

مخلوط گرم قناری

(سایز: سایز :مخلوطی از دانه ها ) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۸۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰

کسن(گاودانه)

(سایز: سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:خوب)
۳۱,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰

***الم غیر بومی***

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: درجه: خیلی خوب)
۲۵,۰۰۰

ذرت سفید

سایز:متوسط - درجه:خیلی خوب
۳۸,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰

*پرسی استارتر دانه گستر*

(سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: عالی)
۲۳,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

***ارزن ریز زرد***

(سایز: ریز ) - (میزان مرغوبیت: خوب -بوجاری شده)
۶۰,۰۰۰

بوقلمون6 ماه-دانه گستر

سایز محصول:متوسط - میزان مرغوبیت :عالی
۳۳,۰۰۰

منداب

(سایز: سایز:متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه: خیلی خوب)
۴۵,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰

مخلوط خنک کبوتری

(سایز: سایز :مخلوطی از دانه ها) - (میزان مرغوبیت: مرغوبیت:عالی)
۲۹,۰۰۰

هلر-سنگینگ

(سایز: سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه: خوب)
۳۳,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰

***الم ایرانی (ارزن)***

(سایز: سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:خوب)
۳۵,۰۰۰ ۲۸,۲۰۰

تخم شلغم

(میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰

خوراک عروس هلندی

(سایز: سایز :متوسط) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت: عالی)
۵۷,۰۰۰