فروش ویژه بیشتر ...

کاهو(سفید )

(سایز: سایز ریز) - (میزان مرغوبیت: درجه خیلی خوب)
۱۷۵,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰

هلر-سنگینگ

(سایز: سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه: خوب)
۳۳,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰

ارزن ریز سفید

(سایز: سایز دانه:ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت: خیلی خوب)
۴۶,۰۰۰

***الم غیر بومی***

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: درجه: خیلی خوب)
۲۴,۰۰۰

جوبومی

(سایز: سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۱۲,۰۰۰

گندم بش اعلا

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت : عالی)
۱۷,۵۰۰

مخلوط خنک کبوتری

(سایز: سایز :مخلوطی از دانه ها) - (میزان مرغوبیت: مرغوبیت:عالی)
۲۹,۰۰۰

نخود فرنگی

متوسط - خوب
۳۶,۰۰۰
  • 1
  • 1
  • 1

جدید ترین ها بیشتر ...

بذرک قهوه ای

(سایز: متوسط) - (میزان مرغوبیت: درجه خوب)
۵۰,۰۰۰

پرسی تخم گذار دانه گستر

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: درجه:عالی)
۱۹,۰۰۰

***ارزن ریز زرد***

(سایز: ریز ) - (میزان مرغوبیت: خوب -بوجاری شده)
۶۰,۰۰۰

پرسی معمولی ریز

(سایز: سایز: ریز) - (میزان مرغوبیت: درجه:خیلی خوب)
۱۶,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰

زاج سفید

(طبع: طبع:گرم کاربردی ،مخلوط با اسفند)
۳۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰

پرسی کبوتری دانه گستر خوراک ویژه کبوتر

(سایز: سایز دانه:ریز) - (میزان مرغوبیت: میزان مرغوبیت:عالی)
۲۲,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰

تخمک قرمز

درجه خوب
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰

***الم غیر بومی***

(سایز: سایز:درشت) - (میزان مرغوبیت: درجه: خیلی خوب)
۲۴,۰۰۰